Efter benäget tillstånd från Skövde Hembygdskrets, som gett ut "Billingsbygden 2008" ur vilket vi saxat artikeln och från artikelförfattaren själv Lars Johan Ekelöf, lägger vi nu upp artikeln om Skövdes första arkitekt . Lars Kellman
Lars Kellman - arkitekt
( 1857-1924)

Av Lars Johan Ekelöf

Double click to edit
 
Till artikelns del 2 - Flytten till  Borås
Del 2 "Flyttningen till Borås"
Flyttningen till Borås

1891 får så Kellman ett stort arkitektuppdrag i Borås. Det gäller en ny byggnad får Borås Sparbank. Kellman väljer nu att flytta sin verksam­het efter elva framgångsrika år i Skövde till den i expansion varande industristaden Borås.

Med honom flyttar också den unge ritaren Ernst Wahlander, född 1869, vilken sedan något år även varit inneboende hos Kellman i "Bredegården" på Kyrkogatan. Till Borås medföljde också Hulda Kell­man, född 1861 i Lugnås. Hon anges enligt verket "Sveriges befolk­ning" som Kellmans syster. Adressen i Borås år 1900 är Asplyckan. Ernst Wahlander flyttar så småningom tillbaka till Skövde, där han 1902 öppnar eget arkitektkontor och ritar under början av seklet ett antal fina byggnader i Vasastaden och på Västermalm, och konkurrerar med F A Neuendorf om uppdragen.

Lars Kellmans fårsta kontakt med textilindustrin i Borås var Borås Spinneri's fabrik. Byggnaden hade ödelagts av brand 1891. Året efter återuppfördes den enligt Kellmans ritningar. Under åren därefter ritade han ända upp till ett tjugotal liknande fabriksbyggnader i staden under dess mest expansiva skede i slutet av 1800-talet och under 1900-talets första decennier. Kellman kom på detta sätt att bli stilbildande och en verklig fåregångsman som arkitekt vid uppbyggandet av den svenska textilindustrin.

Efterhand varierade arkitekturstilarna och följde tidens svängningar inom området. Ett av de mest spektaktulära exemplen utgör Borås Wäveri's karaktäristiska rundade huvudbyggnad i gult tegel ritad av Lars Kellman 1913. Byggnaden kan hänfåras till nationalromantisk stil.

Utöver industriprojekten hade Kellman mängder med uppdrag inte bara i Boråstrakten, utan i hela Mellansverige. Byggnadsverk av hans
Borås Spinneri (1892)
Borås Väveri (1913)
hand finns förutom i Borås och Skövde i städer och orter som Trollhättan, Jönköping, Tranås, Skara, Mariestad, Hjo, Vara, Karlskoga, Örebro och Nora. Han ritade skolor och andra officiella byggna­der, kontor, bryggerier och bostäder. Exempel på dessa är bland andra tingshuset i Lidköping och Järnvägssta­tionen i Mariestad, den sena­re numera byggnadsminne. Eirapaviljongen i Hjo stads­park, liksom de små badhyt­terna vid strandbadet är andra verk av KelIman.

Kellman kom att verka i Västsverige med Borås som bas i långt över trettio år. Om vi i Skövde anser honom som vår store arkitekt, så kan boråsarna med än större rätt räkna honom som sin. Kontakterna med Skövde vidmakthölls dock under den närmaste dryga femtonårs­perioden med ett antal för staden viktiga projekt. Under början av 1900-talet hade nya stilideal börjat göra sig gäl­lande. In på 1910-talet var
"Eirapaviljongen" i Hjo (1907)
Badhytter vid Strandbadet i Hjo (1906)
det Jugendstilen som blev förhärskande, Med sina rundade former med ornament, hämtade från växtvärlden, ersattes den strama klassicism som varit dominerande tidigare.

Kellman anammade snabbt den nya stilen och drev den snart till mästerlig nivå. Om Hotell Billingen, som skövdeborna anser, är sta­dens vackraste hus, så är det i mycket stark konkurrens med Lilla snöplogen (1904), bostadshusen i kvarteret Apeln vid Vasakullen (1907), och Sparbankshuset i kvarteret Vidar (1907). Alla dessa visar prov på Lars Kellmans eminenta kunnande som jugendarkitekt.

Sparbankshuset i Skövde, byggt 1904-06, har genom flera restau­reringar och ombyggnader dock tappat en hel del av sin ursprungliga glans. Vill man se hur byggnaden en gång tett sig, kan man göra detta i Borås. Där ligger det von Ahnska huset alldeles vid Carolikyrkan. Denna byggnad, som stod klar 1907, blev både bostad och arbetsplats för Kellman. Det är också mycket väl bevarat och är i många stycken nästan identiskt i detaljutformningen med det ursprungliga sparbanks­huset i Skövde.

Lars Kellman var inte nyskapande som arkitekt, utan mera en full­komnare av stilidealen. Särskilt hans jugendbyggnader under seklets


Apeln 4 vid Vasakullen, Skövde (1907)
von Ahnska huset i Borås (1907)
Apeln 3 vid Vasakullen, Skövde (1907) Torrnålsetsning av artikelförfattaren
"Lilla Snöplogen" vid Vasaplan, Skövde (1904) Foto: Artikelförfattaren
första tiotalet år håller utomordentligt hög kvalitet och är enligt förfat­taren till dessa rader hans allra främsta verk. Skövdeborna kan känna sig stolta över att ha haft denne "Boråsarkitekt" som sin under elva års tid under ett av vår stads mest expansiva skeden.

Efter över fyrtio år som framgångsrik praktiserande arkitekt och företagare avlider så Lars Kellman vid 67 års ålder i Borås 1924.
Tillbaka till del 1