Här har du möjlighet att få din egen enkla hemsida publicerad. Skicka ditt underlag till "roland@skovdebor.se" så hjälper vi till. Observera att du måste äga rätten till att publicera ditt material. Texter, foton osv måste vara ditt eget - eller så måste du ha tillstånd av den eller de som har rätten till materialet. Detta är ditt eget ansvar att ta fram.

Om du inte har materialet i digital form, kan du skicka det med post till Roland Ljungkvist, Ängsullsvägen 6, 162 46 Vällingby. Vi hör sedan av oss för att bestämma hur vi skall behandla materialet.