Görans besök i Skövde

Bild 1

Bild 2

Från Göran Midman har vi fått följande 5 bilder. Bilderna är tagna från toppen av Skövdes första "Skyskrapa" eller "Skrapan" som Skövdebostäder byggt i den nordvästra hörnan av Boulogne-skogen. Boulognerestaurangen syns i vänstra delen av bild 4. Klicka på bilden för en större version.

Bild 3

Bild 4

Bild 5