Jubilarer 2017
Föreningen SkövdeBor Gratulerar . . . .
Björn Almgard                   75 år 28 november

Bengt Bruhn                      70 år 19 augusti

Per From                           75 år 27 maj

Håkan Larsson                  80 år 9 augusti

Sonny Johansson            75 år 27 oktober

Göran Midman                 75 år 18 september

Peter Svensson               60 år 12 Juni