Jubilarer 2018
Föreningen SkövdeBor Gratulerar . . . . .
Sten Engdal                               90 år  8 augusti

Marianne Larsson                     80 år  17 juni

Roland Ljungkvist                    80 år   21 april

Conny Möller                            75 år   23 december

Jan Boby                                   75 år  11 mars