Jubilarer 2019
Föreningen SkövdeBor Gratulerar . . . . .
Sonja Ljungkvist                   80 år  20 januari

Bengt Dahlberg                     80 år  21 april

Ingrid Nolenger                     80 år   21 maj

Anita Persson                        85 år   26 Juli

Britten Carlsson                    75 år  31 juli

Lilian Malmgren                    65 år 31 Juli

Claes Funck                          80 år 29 augusti

Carl-Axel Carlsson               80 år 3 september

Elisabeth Moberg                 65 år 22 oktober

Lena Dahlin                          75 år 16 december