Här presenterar vi under rubriken "Veckans letare" dom som hittat resp. veckas uppgift.
Britten Carlsson
Claes Funck
Ingrid Nolenger

Vecka 2

Claes Funck
Ingrid Nolenger
Britten Carlsson

Vecka 3

Claes Funck
Britten Carlsson
Vecka 1