Skövdebornas årsmöte 2012            rapport av Aina Bellis

Måndagen den 23 april begick vi skövdebor i förskingringen vad som bör vara föreningens
sextioåttonde årsmöte. Det var fjärde gången vi träffades på Skeppsholmen, närmare bestämt på fartyget Segelkronan. Eftersom det gamla skeppet därmed har blivit favoritställe för föreningens möten är kanske en närmare presentation av den åldrade skönheten på sin plats.

Segelkronan byggdes i Hamburg år 1901, döptes till S/S Wilhelmsburg och tjänade som hamnfärja. Under såväl första som andra världskriget togs fartyget i anspråk av tyska
krigsmakten och gick sedan skiftande öden till mötes under ett antal olika namn. Bl.a. gick hon i linjetrafik på Elbe. Segelkronan har t.o.m. anknytning till Västergötland, om än inte
till Skövde (där finns ju inte så många farbara vatten). 1987 såldes hon nämligen till Lidköping, döptes till Läckö och fick under sex år tjäna sitt nuvarande ändamål som ankrad restaurangbåt. 2007 kom hon slutligen till Skeppsholmen och fick sitt åttonde namn, Segelkronan.

Nåväl, i Segelkronans charmanta salong samlades 25 medlemmar denna vackra vårkväll.
Årsmötesförhandlingarna gick smidigt; enigheten kring omval av sittande styrelse och
revisorer liksom medlemsavgifter etc var total. Därefter presenterade Roland Ljungkvist
i ord och bild programmet för den förestående skövderesan. Ett mera omväxlande och
attraktivt program torde vara mycket svårt att åstadkomma. En stor eloge till styrelsen
och Christer Rapp för detta initiativ och allt arbete som har lagts ned!

Så följde mat och dryck och uppsluppna samtal. Portersteken var utmärkt och skeppsholmskakan som vanligt delikat. Men var i all världen tog potatisgratängen vägen?
Den som vi skulle få till portersteken? En ursäkt för de kokta potäterna har i alla fall
framförts från Segelkronans kökschef.

Avslutningsvis talade Per From om sin karriär inom Astra-Zeneca. Den gick från Umeå
via Södertälje till Montreal och åter till Södertälje. Han berättade om sitt sportintresse som dörröppnare inom näringslivet och redogjorde för såväl globaliseringens som politikens effekter på forskning och läkemedelstillverkning.


Aina Bellis


Årsmötesprotokoll                  Claes bilder                   Sonja & Rolands bilder