Claes Funck
Föreningen SkövdeBor,Stockholm firade  föreningens 70 år i fjol, 2014..
Jubileet ägde rum i Skövde, var annars.

Mycket trevligt anordnat, ankomstdag och dag därpå. Hotell Majoren, Christer´s torn och Billingehus var mötes- och supélokal ankomstdag och  vårutflykt med Uno Bohman som guide, dagen därpå.

Årsmöte 2015 ägde rum  i f.d sjöofficerarnas restaurang på Skeppsholmem- Långa Raden- med nytt namn Hotell Skeppsholmen.

Meny ´Långa Radens köttbullar´.

Årsmötet hade några viktiga punkter och Sven-Olof Larsson avgick som ordförande och jag, Claes Funck, valdes in.

Föreningen SkövdeBor,Stockholm, en av de s.k SKÖVDEAMBASSADÖRERNA har till uppgift att tillvarataga vår barndoms stads historia, våra minnen från ungdoms-, skol- och värnpliktstid. samt att tillhandahålla möten i Föreningens anda att träffas och minnas och ha trevligt tillsammans.

  Claes Funck, ordförande för Föreningen SkövdeBor,Stockholm f-o.m. 2015
Ordföranden har ordet