Styrelsens rapporter

Här lägger vi upp rapporter från styrelsen, främst styrelseprotokoll
Ordföranden har ordet
Styrelseprotokoll 2006                                                 Styrelseprotokoll 2010
Styrelseprotokoll 2007                                                 Styrelseprotokoll 2011                    Styrelseprotokoll 2017
Styrelseprotokoll 2008                                                 Styrelseprotokoll 2012                     Styrelseprotokoll 2018
Styrelseprotokoll 2009                                                 Styrelseprotokoll 2013                      Styrelseprotokoll  2019                
Styrelsemöte 2006-03-17
Styrelsemöte 2006-08-31
Styrelsemöte 2010-02-03
Styrelsemöte 2010-04-23
Styrelsemöte 2010-09-02
Styrelsemöte 2010-09-30
Styrelsemöte 2007-02-08
Styrelsemöte 2007-05-22
Styrelsemöte 2011-01-26
Styrelsemöte 2011-04-17
Styrelsemöte 2011-06-07
Styrelsemöte 2011-08-23
Styrelsemöte 2011-09-20
Styrelsemöte 2008-02-06
Styrelsemöte 2008-03-06
Styrelsemöte 2008-04-23
Styrelsemöte 2008-08-26
Styrelsemöte 2008-09-17
Styrelsemöte 2008-10-03
Styrelsemöte 2012-02-07
Styrelsemöte 2012-03-19
Styrelsemöte 2012-05-05
Styrelsemöte 2012-05-25
Styrelsemöte 2012-09-04
Styrelsemöte 2012-09-19
Styrelsemöte 2013-01-17
Styrelsemöte 2013-02-26

Styrelsemöte 2013-04-18
Styrelsemöte 2013-08-21
Styrelsemöte 2013-11-07
Styrelsemöte 2009-02-03
Styrelsemöte 2009-03-25
Styrelsemöte 2009-04-27
Styrelsemöte 2009-09-23
Styrelsemöte 2010-02-03
Styrelseprotokoll 2014                                                 Styrelseprotokoll 2015
Styrelsemöte 2014-02-26
Styrelsemöte 2014-04-24
Styrelsemöte 2014-04-24-B
Styrelsemöte 2015-02-04
Styrelsemöte 2015-05-12Styrelseprotokoll 2016
 
Styrelsemöte 2016-05-05
Styrelsemöte 2016-08-16
Styrelsemöte 2017-02-27
Styrelsemöte 2018-09-25
Styrelsemöte 2019-02-27