Rapport från föreningens årsmöte onsdagen den 22 april 2009

Årsmötet på resaturang The Londoner blev en heltigenom lyckad tillställning. Flera
medlemmar än än tidigare slöt upp. 32 anmälda varav 23 medlemmar

Efter en utomordentligt god middag vidtog de sedvanliga årsmötesförhandlingarna där det
enda att märka var att vår tidigare ordförande Claes Funck avsagt sig omval men kvarstod
som ledamot i styrelsen. Sven-Olof Larsson valdes till efterträdare

Efter mötets öppnande höll ordförande Claes Funck parentation över de under året avlidna
medlemmarna Ingemar Settergren, Olof Johansson och Rolf Ahlrik

Till ordförande och sekreterare för mötet valdes styrelsens sittande ordförande Claes Funck
och sekreterare Roland Ljungkvist. Till justeringsmän av dagens protokoll valdes Rolf
Wikström och Bertil Adamsson

Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2008 har legat på hemsidan
sedan inbjudan skickades ut. Nytt för året var att merparten av
medlemmarna bjudits in via Internet, vilket har mottagits mycket positivt.

Verksamhetsberättelsen godkändes.

Kassören Carl-Axel Carlsson läste upp föreningens ekonomiska berättelse, som slutade
med en behållning på 7.400 kronor. Den ekonomiska berättelsen godkändes. Styrelsen
beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.

Inga förslag eller motioner hade inkommit till årsmötet

Under övriga frågor tilldelades Lennart Holm och Göran Midman sina bevis för
hedersmedlemskap.

Claes Funck avtackades med blommor för sin tid som styrelsens ordförande av vår nya
ordförande Sven-Olof Larsson. Roland Ljungkvist fick även han en bukett som tack för det
arbete han lagt ner på hemsida och e-mailhantering.

Efter den följande måltiden berättade Margareta Söderström - dotter till Västgöta-Bengtsson
om sin far och hans arbete med bl.a västgötadialekter. Framträdandet var mycket
uppskattat.
Bildgalleri - Claes Funck
Protokoll
Bildgalleri Roland Ljungkvist