Rapport från föreningens extra stämma
2007-10-04


Målsättningen med det extra sammanträdet var att fastställa det namnbyte som beslutades under årsmötet 2007. Stadgarna uppdaterades med det nya namnet "Föreningen Skövdebor,Stockholm- se "stadgar" på hemsidan.


Sammanträdet hölls i INIT College's lokaler på Sabbatsbergsområdet.

Till sammanträdet hade samtliga medlemmar inbjudits genom skriftlig inbjudan.

11 medlemmar slöt upp och efter en inledande kvart där föreningen bjöd på kaffe med dopp, vidtog förhandlingarna enligt dagordning.

Till ordförande och sekreterare för mötet valdes styrelsens sittande ordförande Claes Funck och sekreterare Roland Ljungkvist.

Röstlängder upprättades
Närvarande:
Carl-Axel Carlsson
Britten Carlsson
Lena Dahlin
Claes Funck
Margareta Hoffman
Lennart Johansson
Sven-Olof Larsson
Roland Ljungkvist
Sonja Ljungkvist
Ingrid Nolenger
Gunnar Svensson
Dessutom röstade Aina Bellis genom fullmakt

Det föreslagna namnet på föreningen fastställdes med acklamation.

Roland visade 8 st möjliga Logotyper för bl.a. hemsidan. Stämmans favorit med stilsorten Calligrapher är den som nu ligger på hemsidan.