Rapport från vårt extra sammanträde
2005-10-11

Målsättningen med det extra sammanträdet var att fastställa den stadgeändringar som beslutades under årsmötet 2005. Stadgarnas paragrafer 1, 2, 9 och 10 uppdaterades - se "stadgar" på hemsidan.


Sammanträdet hölls i INIT College's lokaler på Sabbatsbergsområdet.

Till sammanträdet hade samtliga medlemmar inbjudits genom skriftlig inbjudan,

9 medlemmar slöt upp och efter en inledande kvart där föreningen bjöd på kaffe med dopp, vidtog förhandlingarna enligt dagordning.

Till ordförande och sekreterare för mötet valdes styrelsens sittande ordförande Claes Funck och sekreterare Roland Ljungkvist.

Röstlängder upprättades

De föreslagna stadgeändringarna fastställdes med acklamation vilket bl.a. innebär att kvinnor nu är välkomna i vår krets, något som vi alla hoppas på kommer att tillföra föreningen många nya medlemmar. För att fira våra blivande medlemmar beslutades också att vi skall anordna en kryssning i början på det nya året. Läs vidare under fliken "Inbjudningar"