Styrelsen för föreningen
SkövdeBor 2019 - 2020
Sven-Olof Larsson
Farstavägen 104
123 32 Farsta
Ordförande
Tel:070-755 16 70

e-post: SvenOlof.skovdebor@gmail.com
Vice Ordförande
Ingrid Nolenger
Sikvägen 20
135 41 Tyresö
Tel: 070-760 64 52

e-post: Ingrid.skovdebor@gmail.com
Kassör
Carl-Axel Carlsson
Snörpvadsgatan 35
133 43 Saltsjöbaden
Tel:070-787 02 81

e-post carlaxel.skovdebor@gmail.com
Sekreterare/
Webmaster
Roland Ljungkvist
Ängsullsvägen 6
162 46 Vällingby
Tel: 070 797 64 17

e-post: skovdebor@gmail.com
Ledamot
Johan Dahlstrand
Flötviksvägen 11A
165 72 Hässelby
Tel: 070 560 13 18

e-post: johan.dahlstrand@telia.com