Styrelsen för föreningen SkövdeBor 2019 - 2020
Tel: 08-715 77 55
e-post: ingrid.skovdebor@gmail.com
Ordförande
Sven-Olof Larsson
Farstavägen 104
123 32 Farsta
Tel 08-711 16 70

e-post: Svenolof.Skovdebor@gmail.com
vice ordförande
Vakant
Tel:
e-post:
Kassör
Carl-Axel Carlsson
Snörpvadsgatan 35
133 43 Saltsjöbaden
Tel: 08-717 26 31
e-post: carlaxel.skovdebor@gmail.com
Sekreterare/
Webmaster
Roland Ljungkvist
Ängsullsvägen 6
162 46 Vällingby
Tel: 070-7976417
e-postl: skovdebor@gmail.com
Ledamot
Ingrid Nolenger
Sikvägen 20
135 41 Tyresö