Hitintills anmälda till Höstträffen 2019


Roland Ljungkvist
Göran Ulfenberg
Sven-Olof Larsson
Marianne Larsson
Ingrid Nolenger
Britten Carlsson
Carl-Axel Carlsson
Lena Dahlin
Johan Dahlstrand
Jan-Olof Ljungqvist

Hitintills 10 anmälda