Vi har nåtts av budskapet att vår kassör sedan många år, avlidit efter en längre tids sjukdom.
Carl-Axel Carlsson
Carl-Axel Carlsson har lämnat oss.
Carl-Axel var sedan lång tid tillbaka kassör i Föreningen SkövdeBor, Stockholm, en syssla som han skötte med bravur.
Han var en värdig representant för vår förening och tog stort ansvar. Han ställde alltid upp och var en fin kamrat.
Saknaden efter Carl-Axel är stor.

Sven-Olof Larsson
Ordförande Föreningen SkövdeBor, Stockholm
Det är med en stor saknad vi kan meddela att Föreningens medlem  och tillika kassachef Carl-Axel Carlsson avlidit efter en längre tids lungproblem under sitt 80:de levnadsår.
Carl-Axel var mycket väl uppskattad  och ansedd av oss i föreningen och även av arbetskamrater i Skaraborgsbanken först i Skövde och därefter i Stockholm.

I mitten av 60-talet blev Carl-Axel värvad av dåvarande PK-banken (Nordea). Hans stora kunskap och kunnighet om värdepappershandel medförde en tjänst som börsmäklare, vilket varade till hans pensionering.
Under tiden efter arbetet hos Nordea valdes Carl-Axel  som kassör och kassa-tjänst i bankens seniorförening med c:a 1200 st. medlemmar. Efter ett antal år efter detta förtroende, ägnade han sin tid åt seniorföreningens s.k. väntjänst, vilken vände sig till äldre medlemmar.
Carl-Axel  ägnade även sin tid åt revision  i Wästgöta Gille.

Gunnar Svensson