Vi har nåtts av budskapet att vår kassör sedan många år, avlidit efter en längre tids sjukdom.
Carl-Axel Carlsson
Carl-Axel Carlsson har lämnat oss.
Carl-Axel var sedan lång tid tillbaka kassör i Föreningen SkövdeBor, Stockholm, en syssla som han skötte med bravur.
Han var en värdig representant för vår förening och tog stort ansvar. Han ställde alltid upp och var en fin kamrat.
Saknaden efter Carl-Axel är stor.

Sven-Olof Larsson
Ordförande Föreningen SkövdeBor, Stockholm