Vi har nåtts av budskapet att vår medlem och revisor Lars Dahlin har avlidit.

Det är med stor saknad vi kan meddela att Föreningens medlem och
tillika revisor,Lars Dahlin,avlidit efter en tids sjukdom.under sitt
73:de levnadsår.
Lars Dahlin var mycket väl uppskattad och ansedd både av
arbetskamrater och kunder under sin anställning i Skaraborgsbanken.

Efter anställningen kunde banken ta tillvara hans kunskaper genom
inval som medlem i regionstyrelsen i Stockholm och därefter i
huvudstyrelsen i Skövde fram till bankens fusionering 1989-90.
Han ianspråktogs efter anställningen i banken, som finanschef hos
Sweden Music (Stickan Andersson) fram till detta bolags försäljning.
Därefter ägnade han sig åt egna engagemang.
Vila i frid Lasse.

Gunnar Svensson
Foto Claes Funck