Vår medlem och hedersmedlem sedan många år Lennart Holm har gått ur tiden, 92 år gammal. Lennart har varit föreningens ordförande i 25 år i följd och har under denna tid fört föreningen Skövdepojkarna framåt. Föreningen har sedemera bytt namn till SkövdeBor.Lennart har på grund av sjukdom i många år varit förhindrad att delta i föreningens arbete.
Det är med stor sorg och saknad som vi har tagit del av budskapet om Lennart Holms   bortgång.