Vi har nåtts av budskapet att vår medlem Sonny Johansson har avlidit efter en tids sjukdom.
Sonny L Johansson