Föreningen Skövdepojkarna i Stockholm

Vi 60-årsjubilerar 2004

Den 25 November 2004 avhölls en bättre lunch på Wärdshuset Ulla Winbladh på
Djurgården i Stockholm. Gäster var ett 15:tal Skövdepojkar och syftet var att fira
Skövdepojkarnas 60-årsjubileum

Den resa till Skövde, för att fira denna tilldragelse, som föreslogs på
Skövdepojkarnas årsmöte 2004 hade av styrelsen planerats till 30 September, men
måst ställas in beroende på för lågt deltagarantal.

Under lunchen höll vår tidigare ordförande Olof Johansson en mycket intressant
tillbakablick från en svunnen, men starkt ihågkommen tid i Skövde.

Christer Ulfbåge höll ett kåseri om sin tid som sportkommentator vid radio och TV
vilket var mycket uppskattat liksom den intressanta frågestund som följde.

Skövde kommun hade genom kommunstyrelsens ordförande Tord Gustafsson
skickat en hälsning och gratulation till Skövdepojkarnas 60-årsjubileum. Deltagarna
fick också från Skövde kommun var sin keps samt en snygg slips som tagits fram till
Skövdes 600-årsjubileum. Detta blev mycket uppskattat av deltagarna och vi tackar
Skövds kommun och Tord Gustafsson för detta.

Vi gick hem från Ulla Winbladh mycket nöjda med både förtäring, samvaro och den
nostalgiska stimulansen i form av Olofs och Christers framställningar.

Bildgalleri