Affärer med anor
Hertig Johansgatan från Lögegatan mot Hertig Johans torg. Gågata i dag - affärsgata 1963. På vänster sida Gam­brinus ölhall, Sjöbergs radio, Palms pappershandel, Erikssons pälsaffär och längst ner Jerker Hallenius spece­riaffär.

Ljungkvists järnhandel, till höger, var en av tre järn­handelsaffärer i stan. De båda övriga var Hagstens, som numera återfinns på Norrmalms industriområde, samt Dahlins på Rådhusgatan. Dahlins som ju totalförstördes vid en häftig brand den där varma sommarsöndagen 1953.

Ljungkvists järnhandel var ett familjeföretag som bör­jade på Kungsgatan där bröderna Emil och Otto Ljung­kvist drev Borst-Magasinet. Detta utvecklades sedermera till renodlad järnhandel på Hertig Johansgatan, där Bengt Ljungkvist så småningom övertog det hela.
Som framgår av vimplarna utanför affären var det inte enbart järn, skruv, spik och verktyg man sålde över dis­ken. Även leksaker, husgeråd, påsksmällar och mycket annat fanns med i sortimentet.
Längre ned på samma sida låg Sylvas, en damaffär, samt "Hatt & Möss" som också var en välkänd inrättning. Konditor Torsten Thorsell drev Café Viola längst ner i hörnet. "Första parkett" med utsikt över torget hade de gäster som parkerade sig vid det stora fönstret mot Stor­gatan.


ThorseIls

Café Viola övertogs l oktober 1951 av Torsten Thor­sell, vars bageri låg inne på gården till Kungsgatan 3, där även Sätuna ostaffär höll till. Tidigare innehavare var bland andra Sven Johansson, som sedermera ändrade ef­ternamn till Dalén.
Café Viola stannade i familjen Thorsells ägo fram till 1970-talet då största delen av detta kvarter jämnades med marken för det nya Skövde. Konditorirörelsen drevs från och med l maj 1968 och fram till dess upphörande av Lennart Thorsell, son till Torsten. När Café Viola fick ge vika för grävskopans käftar övertog Lennart Thorsell Ny­dens konditori (före detta Mecka) på Storgatan.
Viola-huset ägdes av systrarna Pettersson, systrar till bröderna Jacob och Torsten Pettersson som hade guld­smedsaffären på Rådhusgatan.

Båda husen till höger är borta, ja hela kvarteret Muraren har bytt skepnad sedan Claes Funck tog denna bild.
I det stora huset till vänster, Hertig Johansgatan 18 och 20, bodde bland andra Aron Hellsten, lektor vid Lärover­ket, Harry Carlsson på Volvo samt Margit Sandén och Margit Salmén, Den sistnämnda, som var gymnastiklära­re vid Läroverket och Flickskolan, bor där även i skrivan­de stund. I folkmun kallas denna fastighet än i dag för Centrumhuset.


Bilgata blev gågata

Trafiksituationen på bilden är också intressant. Här va det, trots trängseln, inte enkelriktat. Det kunde med andr ord bli ganska bökigt, även om det var parkeringsförbus på den vänstra sidan, vilket den lilla skylten vid ölhallen vägg förkunnar. Klockan var bara halv tio när bilden togs Ändå tycks "halva stan" vara på fötter. När det dessutom var biodags, matineer i synnerhet, parkerades cyklar, mopeder och vespor vid trottoarkanten. Inga parkeringsmätare och heller inga" lapplisor".
Utvecklingen har minsann inte stått stilla.
Hertig }ohansgatan 1963. Fotografen stod på Lögegatan. Längst ner till höger Café Viola, "Hatt & Möss", Sylvas damaffär, Ljungkvists järnhandel. Till vänster ölhallen, Sjöbergs Radio, Handelskompaniet, Palms, Erikssons pälsaffär samt Hallenius speceriaffär. Gågata i dag