Till föregående avsnitt             Till inledningen                Till nästa avsnitt

Här bestämde Ahlberg
Gamla SLA-huset utgjorde en pampig avslutning på Her-tig Johansgatan trots att det låg på Badhusgatan. I dag ligger stadshuset till höger, arbetsförmedlingen till vänster.
Även detta en vy från det gamla Skövde som många minns än i dag. Isakssonska tryckeriet på Badhusgatan i fonden. Det var ju här Skaraborgs läns Annonsblad höll till när det sig begav. Efter sammanslagningen med salig Västgöta-Korrespondenten i början av l 960-talet flyttade man bopålarna till VK:s hus mitt emot Helenaskolan på Staketgatan. Ur denna fusion uppstod även det nya tid­ningsnamnet SLANK. Det var den färgstarke tidningsdi­rektören Henning Ahlberg som under många år såg till att den gamla bondetidningen Skaraborgs läns Annonsblad höll ställningarna.

Logen Thor, till vänster, var stans mest frekventerade samlingslokal. Här dansades, spelades musik, teater, re­vyer och annat. Jodå, även föreningsverksamheten med möten och andra sammankomster fungerade i denna äro­rika byggnad.

Närmast till höger skymtar det vi i dagligt tal kallade "Pant-August", en träkåk som även inrymde en av stans många mjölkaffärer.

Om ni, mot förmodan, skulle ha svårt att lokalisera er på bilden, kan vi erinra om att vår stads nya stadshus lig­ger här i dag. Det är med andra ord Hertig Johansgatan fo­tografen stått på, denna regntrista dag anno 1963. Svårare än så är det inte. Men lägg märke till det bastanta, pampi­ga tornet på gamla SLA-huset. Ganska intressant faktiskt.