Apotekshuset blev radiohus
En välbekant byggnad mitt i stan, som den såg ut 1964 och som den ser ut än i dag. Till skillnad från många an­dra hus i centrum, står den gamla apoteksbyggnaden kvar än i dag. Men så är det också ett av de få kulturhistoriska märken vi har kvar i Skövde i dag.
Där Radio Skaraborg huserar sedan 1976 var det förr apotek, försäkringskassa (då hette det sjukkassa), kondi­tori och soldathem. Visst minns vi som barn de höga mör­ka trädiskarna och den strängt plirande apotekaren i sin vita rock bakom desamma. Det var långt före kölapparnas och dataterminalernas tidevarv. Farbror apotekaren var en mäktig och barsk man som plirade över glasögonen och som i hög grad liknades vid farbror doktorn.

Apotekare Cavalli
Det gamla apotekshuset på Kyrkogatan byggdes år 1880 för apotekaren Gustaf Cavallis räkning. Tidigare hade apoteket legat i kvarteret Brage. Huruvida det var Cavalli som var mannen bakom det symboliska lejonet, som följt apoteket på flyttningarna runt i centrum, låter vi vara osagt.
Många barn har genom åren grenslat det bronsfärgade lejonet, antingen det stått på Kyrkogatan, Kungsgatan el­ler S:t Sigfridsgatan. Intill apoteket fanns en mindre byggnad som under en period fungerade som stall åt apo­tekarens häst. Kusken bodde i en lya ovanpå. Stallet finns glädjande nog kvar än i dag.

Prinsträdgården
När apoteket flyttade till Kungsgatan-Richerts gata 1950 ändrades innanmätet till att passa den nye hyresgäs­ten. Nu blev det andra bullar, om man säger så. Nu drog nämligen konditori Prins Oscar in här. Prins Oscar blev även soldathem med allt vad det innebar i form av lekamlig och andlig återhämtning för stadens soldater. .
Och utanför, mot Kungsgatan, kunde gästerna avnjuta sitt kaffe med dopp i den grönskande Prinsträdgården. En trädgård som i dag utgör parkeringsplats för Radio Skara­borgs medarbetare.

Välbevarat
Även om de olika funktionerna inne i huset medfört många förändringar och ombyggnader genom åren, finns fortfarande mycket kvar som påminner om det gamla. Bland annat finns ett trapphus från Cavallis tid väl beva­rat. Ä ven exteriören är till stora delar orörd.
Naturligtvis är detta anrika hus, med drygt llO år på nacken, inspirerande och spännande att arbeta i för lokal­radions personal. Ett hus mitt i stan som rymmer så mycken historia och kultur, och som är så stilfullt och ele­gant både ut- och invändigt, erbjuder ju helt andra förut­sättningar än dagens hypermoderna betong- och glas­bunkrar till kontorshus.
Förr trillades piller och knådades deg innanför dessa väggar - i dag handlar det om lokala radionyheter för hela länet. Inte kunde väl apotekare Cavalli ana det, när han lät bygga det ståtliga stadsapoteket år 1880.
Kyrkogatan 9, apotek, sjukkassa, konditori med soldat­hem och sedan 1976 radiohus, Men välbevarat.