Till föregående avsnitt            Till inledningen                Till nästa avsnitt

I Bagaren fanns den glade bagar'n
Den glade bagar'n Evert Forsman stängde fönstret hos Bergqvists bageri men fortsatte baka hos Angbageriet.
Bilderna togs under perioden 1963-1970, en period då Skövde centrum genomgick en total förvandling.

De gamla träkåkarna och andra gamla, små och större hus försvann. Vi fick stora varuhus, kontorshus och bo­stadshus. Vi fick gågator och parkeringsautomater. Vi fick trafiksignaler och genomfartsförbud mellan torgen. Lukten av nytvättade skjortor, stekt sill och nybakat bröd inne på bakgårdarna försvann. Korvkioskerna ersattes av gatukök och kullerstensgatorna kring Loge försvann lika snabbt som de små fina affärerna.

Den glade bagaren på bilden, bagare är enligt hävd alltid glada och gärna trinda, heter Evert Forsman. Året 1963 och Evert slår upp fönstret mot fotografen som står på Fredsgatan. Evert arbetar på Bergqvists bageri som i turligtvis ligger i kvarteret Bagaren. Ett av stans stör bagerier på den tiden. Härifrån levererades bröd till så affärer som regementen och mjölkaffärer. En och annan yngling kunde också hoppa in och få sig en bulle eller minstone en liten degklump. Det luktade alltid så gott kring bagerierna.
Kalle 15
Inne på den stora gården låg en snickeriverkstad vars innehavare hette Karl Svensson, allmänt kallad "Kalle 15". Den mannen har vi ägnat ett särskilt stycke i denna bok för övrigt.

Karl Bergqvists bageri hade tidigare hållit till på Lögegatan, med försäljning mot Kyrkogatan, men när lokaler­na i Bagaren blev lediga efter Ångbageriet, som flyttade till Vasagatan, var bagaremästare Bergqvist inte sen att flytta. Nu fick man bättre läge, större lokaler och bättre arbetsmiljö överhuvudtaget.

"Poti", "Ben", "Tårtis"
- Jag började, som alla andra på den tiden, som spring-schas innan det var dags för steget till sättare som skötte baket i ugnen. Gick den långa banan som så många andra, säger Evert och minns arbetskompisar som Torsten "Po­ti" Jonsson, John-Erik "Ben" Svensson, Olof Karlsson, "Tårtis" Andersson, Bernhard Andersson, bröderna Björn och Leif Jonsson med flera. Bergqvists bageri upp­hörde under senare delen av 1960-talet. Det låg i sydväs­tra hörnet av Fredsgatan-Hertig Johansgatan, där service­huset Bagaren ligger i dag.

Den glade bagar'n Evert Forsman, stängde fönstret mot Fredsgatan men bakade vidare hos Ångbageriet innan det med ålderns rätt var dags att dra sig tillbaka 1988. Gamla tider kommer aldrig åter, men i Everts minne kommer dom alltid att finnas.
Kalle Bergqvists bageri låg inne på gården vid Fredsga­tan, där servicehuset Bagaren ligger i dag. Den lilla stu­gan till höger hör till Helensparken.