Cykelcentralen i källaren
Trädgårdsgatan-Torggatan år 1963. l Filadeifiakyrkans källare startades "Sköfde Sliperi & Cykelverkstad" år 1921 av Herman Jansson. Firman gick sedan i arv inom familjen Jansson och fick namnet Cykelcentralen.
Filadeifiakyrkan på bilden låg i hörnet Trädgårdsgatan­-Torggatan. I källaren höll K G Jansson till med Cykelcen­tralen i många år, innan detta familjeföretag flyttade snett över gatan till egna och mer ändamålsenliga lokaler med reparationsverkstad inne på gården.

Cykelcentralen startades av Herman Jansson, pappa till K G Jansson, år 1921, under namnet Sköfde Sliperi- och Cykelverkstad. Firman gick sedan" i arv" via K G Jans­son till dennes söner Jan-Erik och Uno. På l 950-talet flyt­tades verksamheten från källaren, som då blivit tämligen trång, snett över gatan och därmed var en ny epok inledd. Nu handlade det inte enbart om cyklar längre utan om motorcyklar, mopeder, sportartiklar och fiskeutrustning.

Poppelhem
Som närmaste grannar hade man en mjölkaffär samt Högbergs bageri och längst ut mot Staketgatan det lilla resanderumshotellet Poppelhem, som för övrigt drabba­des av en svårartad brand en natt i början av 1960-talet.
Bröderna Jansson stannade kvar i affärsbranschen och driver i dag var sin butik, nämligen Intersport respektive Lek&Fritid.

Skövde Bilbyrå
När Filadeifiaförsamlingen fick sitt nya stora tempel vid Garpa, år 1972, Pingstkyrkan, tog Frälsningsarmen över lokalerna på Trädgårdsgatan. Frälsningsarmen stan­nade till år 1981 då man fick sitt eget tempel på Skolga­tan, nedanför gamla läroverket. På "baksidan" av Fila­delfiakyrkan, det vill säga Mörkegatan, hittade vi Skövde Bilbyrå i en trång och mörk källare.
Man kan tänka sig vilken prestation det var att arbeta med däck under såna förhållanden. Arbetsplatsen var även placerad på den kullerstensbelagda gatan. Jämför gärna med dagens hypermoderna lokaliteter och arbets­redskap i Bilbyråns efterföljare Vulcers på Mariesjö in­dustriområde.

Cafe Savoy, Hotell Örnen
Till vänster skymtar delar av skylten "Frisör". Här minns vi den tyskfödde herrfrisören Hoffman (bodde på Norr­malm för övrigt) och hans efterträdare, fotbollsdomaren Arne Kjellberg. I samma hus fanns Cigarrmagasinet Kro­nan, Cafe Savoy samt Gästis matsalar och Hotell Örnen. Många Skövdebor minns förstås caféinnehavaren Eric Trygg, som även drev kvarterscafeet Café Koppen på Mariestadsvägen i många år.

"Rosa huset"
Till höger på bilden ses Trädgårdsgatan 7 i kvarteret Tor. "Rosa huset" skymtar i bakgrunden. Det lilla huset mellan Pingstkyrkan och "Rosa huset" byggdes år 1862 och stommen består av knuttimmer. Det ursprungliga brygghuset och bagarstugan användes i vår tid bland an­nat som biltillbehörsaffär och ännu senare som cykel­verkstad. Aven "Rosa huset" var länge i riskzonen för rivning, men här föll beslutsfattarna för folkviljan som tyckte att "nu får det vara nog!". Den gamla träbyggna­den fungerar i dag som kulturarbetarcentrum.

I dag möter vi nya, väl anpassade byggnader i dessa kvarter. Där Filadeifiakyrkan låg hittar vi i dag en av stans många restauranger till exempel. Och där målare­mästare Ahlstrand bodde i sin fina villa i hörnet Träd­gårds gatan- Torggatan ligger ett mindre hotell. Vem kun­de väl tro det för 30 år sedan? Ahlstrandska huset är dock i gott skick och till det yttre tämligen orört. Men så hör det också till innerstadens kulturpärlor. Såna hus har vi inte alltför gott om i Skövde i dag.