Till föregående avsnitt             Till inledningen                Till nästa avsnitt

Gamla Roxy blev nya SN
Kvarteren Tyr och Repslagaren ("Egypten" i folkmun ), korsningen Torggatan-Storgatan, på en och samma bild, tagen från Domustaket 1963. en underbar bild från det Skövde som var  
Vår vandring i 1960-talets Skövde fortsätter. Nu har vi kommit till korsningen Torggatan-Storgatan. Till höger delar av kvarteret Tyr, som det såg ut 1963. Här fanns även biografen Roxy där föreståndaren hette Stig Fred­holm och där biografvaktmästarna Friberg och Forsell med bister min och skarpa ögon såg till att ingen under­årig släpptes in på barnförbjudna filmer, såsom "Damen i svart", "Ryttare i blått", "Mannekäng i rött", "Myteriet på Bounty", "Fången på Zenda" med flera. Roxy var särskilt intressant så tillvida att man hade särskild läktar­loge med egen ingång till vänster om den stora läktaren.

Roxy blev Skövde Nyheter
Roxy fick sedermera ge vika för stans första riktiga tid­ningshus. 1969 såldes biograffastigheten till Skaraborgs­Tidningen (Skövde Nyheter) och 5 augusti 1971 togs för­sta spadtaget till nya tidningshuset, ett imponerande tid­ningshus som stod inflyttningsklart 2 augusti 1972. Ny press installerades och en milstolpe passerades. Knappt fyra år senare övergick man från middags- till morgonut­givning fem dagar i veckan.

25 öre kilot för tidningarna
Kvarteret Repslagaren, träfastigheten längre bort i bild, kallades allmänt i folkmun för "Egypten" av någon an­ledning. Efter rivningen fungerade tomten som välkom­men och välfylld parkeringsyta. I samma kvarter, mot Staketgatan, fanns auktionskammaren. Denna eldhärja­des svårt under 1960-ta1et. I kvarteret "Egypten" fanns även Gotthard Nilssons skrotupplag, dit mången ungdom forslade stora buntar insamlade tidningar. Allt för att dry­ga ut veckopengen. Fick vi 25 öre kilot tro .. ? Nej, det var nog bara 10 öre.

Numera möts vi aven annan bild när vi närmar oss gamla "Egypten", nämligen ett stort bostads- och kon­torshus som sträcker ut sig över hela kvarteret. Ägare är Riksbyggen och det hela var inflyttningsklart under 1990. Bakom Repslagaren skymtar gamla folkskolan där så mången Skövdebo utvecklat sina kunskaper och från vil­ken vi har så många minnen.

Trafikdisciplin
Trafiksituationen är som synes inte heller densamma som i dag. Nej, bilden är förvisso inte arrangerad. Annars skulle man kunna tro att den var hämtad ur en körskolas teoribok. Titta så disciplinerat trafikanterna uppträder i vänstertrafikens tidevarv.
De cyklande barnen kan vara på väg hem från skolan, mannen mitt i korsningen är på hemväg från arbetet och de promenerande damerna är förstås på väg mot någon av de många små affärer som fanns i 60-talets Skövde.

Visst är detta en bra bild av träkåksidyllen som för­svann.