Gamla kåkar bort - parkeringsplatser fram
Till föregående avsnitt             Till inledningen               Till nästa avsnitt

Från Nyströms kullar togs den här bilden 1963. Ny sa­neringsvåg pågår. Det skulle dock dröja några år innan brandstationen, som skymtar till vänster, och Frälsnings­armen fick ge plats for det pampiga stadshuset.
En mycket bekant vy över vår stad. Bilden togs 1963 och snart klämtar klockan för det "nya" Skövde. När­mast ser vi Badhusgatan och Frälsningsarmen. De gamla husen mellan Frälsningsarmen och brandstationen har ri­vits. Här fick vi sedermera en kommunal inkomstkälla i form av avgiftsbelagd parkeringsplats minsann.
Detta i väntan på att våra styrande skulle träta färdigt om hur det nya kvarteret skulle utnyttjas. Det var ju lik­som många bud på gång.

Så försvann gamla brandstationen, Frälsningsarmen och några träkåkar. Gator försvann och gatusträckningar ändrades. Kåkarna på Fredsgatan, som ses mellan brand­stationen och Frälsningsarmen. jämnades med marken liksom hela kvarteret Bagaren.

Vi lärde oss ett nytt begrepp, nämligen servicehus. Det­ta dock cirka 20 år sedan vännen Claes knäppt denna bild. I dag har vi dessutom fått ännu en pampig byggnad i fo­kus, nämligen vårt omtalade och mycket uppmärksam­made stadshus. Tänk att ett enda hus kan ta så stort ut­rymme som ett helt kvarter. Det kunde vi aldrig drömma om när vi gick omkring här för 30-40 år sedan.

Smedbolaget

Att bilden är tagen från Nyströms kullar har ni säkert re­dan räknat ut. I så fall minns många av er också Smed AB till vänster. Badhusgatan 9, snett emot brandstationen och Frälsningsarmen.

Den senare, som var byggd 1906, revs i början av no­vember 1981. 13 oktober 1980 togs första spadtaget till det nuvarande templet alldeles nedanför gamla lärover­ket, som numera heter Västerhöjdskolan. Det lilla huset i bildens mitt var Hesselska tvättinrättningen på Fredsga­tan och till höger skymtar Villa Fridhem i hörnet Badhus­gatan-Kungsgatan.
- Det minns jag väl, när jag gick i Frälsningsarmens söndagsskola på 50-talet, utbrast en grånad man när vi vi­sade bilden för honom.
Han är säkert inte ensam om att minnas tiden med trä­kåksidyllen.
En extra bild som inte finns i boken. Hessels tvätt som omnämns i texten ovan.
Till föregående avsnitt             Till inledningen               Till nästa avsnitt