Till föregående avsnitt             Till inledningen                Till nästa avsnitt

Hotell med trädgårdsservering
Tala om scenförändring. Här växer Resecentrum Skövde
upp i dag. Men gamla anrika Järnvägshotellet gick heller
inte av för hackor, framför allt inte den lummiga träd-gården
Jo då, det är faktiskt gamla ärorika Järnvägshotellet ni ser på bilden. De flesta järnvägsknutar med självaktning hade "järnvägshotell" förr i tiden. Hur man kunde sova med dunkande tåg på andra sidan väggen har vi aldrig lyckats utröna, men det lär ha gått riktigt bra. Dessutom hade ju dessa hotell en mat- och dryckservice som inte stod övriga hotell efter.

Järnvägshotellet i vår stad hade för övrigt en trädgård mot Kyrkogatan-Trädgårdsgatan där inte bara tågresenä­rer utan även Skövdebor och andra gäster släckte sin törst och mättade sina magar. Många minns säkert Järnvägs­hotellets trädgård med saknad. Vart "Stadsbud N:o l"
tog vägen när Järnvägshotellet lades ned vet vi inte. Ho­tellet gick till de sälla jaktmarkerna i november 1979.

Framför de tre parkerade bilarna döljer sig Kungsgatan och den välkända, numera ombyggda, Penta-porten och till höger ses kvarlevor från gamla Axvallsjärnvägen. I dag har Pentaporten bytts ut och breddats. Här är det nu­mera full trafik över den nya bron upp mot Skolgatan och vidare söder eller väster ut.

Resecentrum Skövde har förändrat bilden radikalt. Här kan man verkligen tala om en stad i förvandling. I detta fall dock knappast till det sämre.