En instution som försvann
Kommersen var i full gång vär vår fotograf besökte fiskhallen. Eivor Jansson och Stig Karlsson ser till att kunderna blir nöjda
Janssons fiskaffär och Fiskhallen. Ja nog är det inrätt­ningar som än i dag får det att vattnas om munnen på många Skövdebor. Det var ju här vi kunde handla vår fär­ska fisk över disk. Det var här inne, hos Janssons, det luk­tade fisk på riktigt.

Tage Janssons fiskaffär låg på Kyrkogatan, mellan So­fia Hulths och Lögetorget, alldeles intill portgången in till bakgården till Lundins charkuteri. Om ni ändå har svårt att placera fiskaffären kan vi tillägga att den låg utmed det som i dag är gågata mellan Storgatan-Petter Helens gata, vid det så kallade Åhlenshuset. Familjen Jansson hade även hand om Fiskhallen vid Sandtorget, där turistbyrån numera håller till. Ett gammalt pumphus i vilket staden förvarade släckningsredskap förr i tiden.
Så här såg det ut på bakgården till Janssons fiskaffär på Kyrkogatan och till Lundins chark på Storgatan, Vi ser ''sellalådorna ", sopkvasten, hinken, några trasor på tork samt inte minst kullerstenarna på gården och den mörka portgången ut mot det fina skyltfonstret hos Assbecks på Kyrkogatan. På andra våningen, vid trappan, bodde stans förste korofårsiiljare; "Körva-Axel" kallad.
Konduktören började
Även om denna fiskaffär genom åren mest blev känd under namnet Jansson vore det orättfärdigt att inte nämna namnet K W Andersson. Nämnde Andersson var konduk­tör på Karlsborgsbanan. Hans svaghet för fisk i allmänhet och Vätternröding i synnerhet gjorde att han ofta handla­de just röding vid ankomsten till Karlsborg.

K W Andersson hoppade av tåget för gott och öppnade fiskaffär i Skövde. Det som några decennier senare skul­le hamna i familjen Janssons ägo. Innan dess var det emellertid Mina Nilsson som på 1920-1930-talen hade hand om försäljningen av havets läckerheter.

K W Andersson å sin sida fortsatte sedermera sin karri­är som källaremästare på Järnvägshotellet (som revs 21 november 1979). För övrigt kan berättas att en son till konduktören och fiskhandlaren Andersson fick just nam­net Kåwe, efter pappans initialer. Kåwe blev sedermera välkänd ingenjör på dåvarande Gullhögens Bruk, i dag Cementa.

Färdigfiskat

Den janssonska fiskhandlarepoken avslutades i slutet av 1960-talet. Dels upphörde verksamheten på Kyrkoga­tan och dels avyttrades Fiskhallen till Skövdebon Arne Johansson. Efter ytterligare några år var även fiskhallens saga all. Därmed hade Skövdeborna fiskat färdigt i dessa genuina överdisk-miljöer där väggarna täcktes av kakel och reklam för den nyttiga produkt som fisken ändå var innan det började talas om gifter och annat farligt.

Utan tvekan var den Janssonska eran ett kapitel i Sköv­des köpmannahistoria som sent eller aldrig ska glömmas. Ett familjeföretag som sålde fisk över disk, direkt ur lå­dorna, glöms inte i första taget. Syskonen Tage och Signe Jansson var son respektive dotter till fabrikören C G Jans­son, som tillverkade likkistor på gården till Storgatan 26, HSB-huset.

Signe Jansson drev fram till mitten av 1960-talet Sofia Hulths välkända leksaksaffär i hörnet Storgatan-Kyrko­gatan, i samma kvarter som Janssons fiskaffär, där vi i dag har det stora omtalade Åhlenshuset.

"Makrill är gott och botar kärlsjukdomar" står det på fiskreklamen på väggen. Bioaffischerna avslöjar att Donovans krog spelas på Saga medan Myteriet på Bounty går på Intim och Sten Stensson kommer tillbaka på Roxy. Klassiska filmer klassiska filmer som håller än i dag. Året är 1963.


Frisör
Att berätta om en etablerad fiskaffär utan att låta väl­kände Skövdeprofilen Sven "Fiskarn" Johansson komma till tals, vore nästan tjänstefel. Så här berättar han;
- Eftersom min pappa, Verner, var gammal fiskhandla­re, minns jag en del från min egen barndom. Verner Jo­hansson kom till Skövde när seklet var ungt. 1918 starta­de han fiskaffär i KulIgrens hus bakom speceriaffären, som låg i hörnet Kavelbrovägen-Henriksbergsgatan, före detta Hultsdalsgatan 13. 1928 byggde han en liten fisk­försäljningskiosk mitt emot Prisma hotel, där Volvo har parkeringsplats numera.

1931 gjordes gamla pumphuset vid Sandtorget iordning till stans första riktiga fiskhall. Verner och hans kollega Gusten Andersson drog in där i var sin del.

Tio år senare återgick Verner till sina kiosker på Öster­malm och 1944 övertogs dessa av Mia Nilssons son, Nils Nilsson. I slutet av 1940-talet kom dåvarande frisören, Tage Jansson, in i bilden som fiskhandlare. Tage hade fram till dess drivit frisörinrättningen "Holmgrens Eftr." på Rådhusgatan. En inrättning som Tage i sin egenskap av nyetablerad fiskhandlare, med varm hand överlät till Nils Andersson, yngre bror till icke helt okände Magnus "på Oster " Andersson.

Kommersen i Fiskhallen vid Sandtorget var ofta livlig. Här är det Eivor Jansson och Stig Karlsson som expedie­rar fisksugna kunder. Vid dörren till vänster ses en väl­känd Skövdeprofil, Börje Segell, och hans fru ses längst bort vid vågen till höger.