Till föregående avsnitt            Till inledningen                Till nästa avsnitt

Inte vackert men ändamålsenligt

Inte var Behmerska fastigheten speciellt vacker där den stor och färglös upplevde sina sista dagar. Förvisso ut­gjorde den dock ett betydande inslag i den gamla Sköv­demiljön kring Löge. Så här såg det ut i korsningen Lögegatan-Kyrkogatan år 1963. I dag börjar gågatan vid före detta Åhlénshuset här. Vi skymtar Sagabiografen längst bort och i hörnet vid Storgatan ligger Assbecks. Bergqvists bageri fanns också i detta kvarter.

Antikvariatet och sadelmakeriet tycks fortfarande vara igång medan däremot mjölkaffären dragit ned persienner­na för gott. Sista mjölkdroppen är såld.

Lögesjön
Visste ni förresten att Löge kommer från en liten sjö som en gång fanns på det som senare blev Lögetorget? Sjön fanns där på 1800-talet och de sista resterna av denna togs bort i början av 1900-talet. Så i dag är både sjön och torget minnen blott, ja inte ens Lögebacken mellan Hertig Johansgatan-Kyrkogatan finns kvar. Av Lögebacken fick vi ju Petter Heléns gata och av Lögetor­get fick vi ett gigantiskt varuhus.
Det blev ingen större folkstorm, inte ens bris, när Beh­merska huset utmed Kyrkogatan i Loge jämnades med marken. Gågata här i dag, mellan Petter Helens gata och Storgatan.