Det kunde dom aldrig ana
Tänk om pojkarna på bilden haft den ringaste aning om att de sitter mitt i ett kvarter som snart ska bli länets mest omdiskuterade varuhuskomplex, det så kallade Åhlens­huset. An.~1U har inte idyllen kring Löge försvunnit helt, även om Ostholms tomt, småskola 1875-1880, börjat för­beredas för det stora betongvaruhuset.

Bilden togs 1963 och snart ska även den mindre vack­ra träbyggnaden i Behmerska tomten försvinna. Här fanns en gång i tiden såväl garveri som stall. Själva minns vi Singers symaskinsaffär, en mjölkaffär och Jenefeldts sadelmakeri. Om minnet inte sviker oss låg mjölkaffären i den lokal på vilken det sitter en glasskylt på dörren. Vi­dare fanns Björkdahls antikvariat samt Meeths utmed denna del av Kyrkogatan som sedermera blev Gulinshu­set.

I det mindre huset höll handskmakare Edström till i mit­ten av l8oo-talet. Detta, liksom allt annat kring Löge är borta för längesen. Namnet Löge finns numera endast som gatunamn och i historieböckerna. Det är svårt att i dag tänka sig att gatan mellan Löge och Storgatan, till hö­ger, numera är en så kallad modern gågata. Gågata, ett be­grepp som inte ens var påtänkt när denna bild togs.

Lögegatan byggdes om och blev Petter Helens gata kring de smulor av det gamla Skövde som kunde räddas och som i dag utgör Helensparken.

Men det kunde ju inte pojkarna på bilden veta ...
Många barnväxte upp i kvarteren i och omkring Löge. Inga lyxvåningar men vilken idyll och vilken sammanhållning det rådde.
Tillbaka till inledningen