Dags för nytt tempel
70 år tillbringade Frälsningsarmén i detta hus mellan Badhusgatan-Fredsgatan, innan man flyttade till Trädgårdsgatan i väntan på det nya moderna templet  nedanför läroverket.
För något mer än 85 år sedan, närmare bestämt 4 okto­ber 1906, öppnade Frälsningsarmen i Skövde. Det gjorde man inte i huset på bilden här intill, bilden är tagen 1963, utan i garvare Petterssons lokaler på Torggatan, snett emot nuvarande Skövde Nyheter. Man kan tänka sig vil­ket intresse och vilken nyfikenhet som uppstod när förste kårledaren, kapten Sundgren, infann sig. Hans första le­verans från högkvarteret i Stockholm, på den tiden låg Stockholm väldigt "långt bort" ska ni veta, bestod av en "packe Stridsropet, en kassabok samt en meter rekryt­band".

4 oktober 1906 var en torsdag. I lokaltidningen kunde man bland annonserna läsa att Frälsningsarmen "kl. 8 em. öppnar striden i Sköfde uti Garfvare Petterssons pre­dikolokal."  Det var brigadör G Blomberg som ledde det historiska mötet och i dagarna fyra ordnades möten av olika slag.

Sjöbergs Plåt
I Skövde fanns många garvare när seklet var ungt. Nämnde Pettersson höll till på gården snett emot nuva­rande Skövde Nyheter. En tomt som genom åren inrymde många hantverkare, däribland plåtslagare F O Lundstedt vars firma sedermera övertogs av Anton Sjöberg, pappa till de välkända bröderna Allan och Ingvar Sjöberg. Se­dermera övertog bröderna firman, Sjöbergs Plåt, vilken numera återfinns i industriområdet på Norrmalm. Lund­bergs speceriaffär låg för övrigt också på tomten snett emot nuvarande SN, med affär mot Rådhusgatan.

Rörliga bilder
För att återknyta till Frälsningsarmen, blev den nya lo­kalen på Badhusgatan snart en naturlig samlingspunkt. På trottoaren utanför kårlokalen har mången Skövdebo som ung stått och köat, fylld av förväntan och nyfikenhet. Flickor och pojkar har stått där och väntat på att bli in­släppta, många av dem såg här de första rörliga bilderna på en bioduk.
Frälsningsarmens söndagsskola och dess scoutverk­samhet växte och utvecklades. Scouterna firade för övrigt 70-årsjubileum här om året. Huset på bilden föll för gräv­skopan under 1970 -talets första hälft. Det var dags att flytta igen. Denna gång kunde man överta Filadelfias lo­kal på Trädgårdsgatan, där i dag en av stans många res­tauranger ligger.
Modernt tempel
Frälsningsarmen kunde senare bygga ett nytt, modernt tempel på Skolgatan, nedanför gamla läroverket. En av dess klarast blinkande ledfyrar genom tiderna, Magnus "på Oster" Andersson, tog första spadtaget en oktober­dag 1980 och 30 maj året därpå var det hela klart för invigning.


Året är 1963 och Frälsningsarmens dagar vid Badhusga­tan är räknade. Västerhöjd har börjat sätta sin prägel på Nyströms kullar.
Samtliga hus på Badhusgatan är i dag minnen blott. I hörnkvarteret Badhusgatan-oKyrkogatan, tomt 42, bodde bland annat biografägaren Ake Mellander, pappa till ad­vokat Gösta Mellander, som är född i detta hus. På andra våningen bodde linjemästaren Anders Svensson och många barnrika familjer. I de små trähusen längst bort mot Kungsgatan fanns Hessels Tvättinrättning innan den flyttades till Fredsgatan och vidare ett skomakeri där sko­makare Andersson tjänade sitt uppehälle.
Stadshuset, Länsarbetsnämnden och Åhlenshuset finns i dag utmed denna del av Badhusgatan.
Tillbaka till inledningen