Lennart och Bertil fotpatrullerade
Lennart Thurén och Bertill Hellqvist, två unga polismän som fotpatrullerar på stadens gator 1964

Att vara polis och att patrullera till fots på stadens gator och torg i mitten av 1960-talet var något helt annat än vad det är i dag. Bilden är tagen, med polismännens tillåtelse förstås, 1964. Lennart Thurén och Bertil Hellqvist, pa­trullerar på stan och ser tämligen avslappnade ut. Båda har nyligen lämnat polisskolan. Det är vänstertrafik och livet i den tidens Skövde flyter lugnt.

-  På bilden är jag 25 år och bär galoscher, berättar Lennart Thurén som i dag är 55 och polisinspektör. År 1961 var han klar med polisskolan och placerades i Stens­torps landsfiskalsdistrikt.

-  Ett förhållandevis stort distrikt på den tiden. Där fanns bland andra Lars Widerström som landsfiskal. Se­dan kom Nils Thomsen dit som chef.

Andra namn på den tiden var Ottosson som kontrollera­de läget från sin bostad. Nils Bäckström fanns i Värsås, som tillhörde Stenstorp. Nils Lundgren, Wass, Tordby och Axel Carlsson i Skultorp arbetade också under Stens­torps landsfiskalsdistrikt, minns Thurén som i sina gröna ungdom var talangfull handbollspelare i IFK Tidaholm och IFK Skövde. Efter två år i gamla div.III för Skövde­laget fick dock idrottsutövandet stå tillbaka för poliskarri­ären.

Respekt för uniform och överordnade

-  l augusti 1962 tillträdde jag en polistjänst i Skövde. Bland annat var jag på trafikavdelningen i sju år. Sökte den sista motorcykelkursen innan omläggningen till hö­gertrafik. Första sommaren som trafikpolis åkte jag på vänster sida - nästa sommar åkte jag på höger.

När Lennart Thurén och hans kolleger patrullerade fanns inga trafikvakter. En och annan parkeringsautomat men desto fler förbudsskyltar. Allmänhetens inställning och attityd till ordningsmakten var dock helt annorlunda då än vad den är i dag.

- Själva hade vi nybakade poliser stor respekt för våra överordnade. Ute på stan räckte det oftast med att peka och vifta med handen eller fingret för att en eventuell fel­parkerare skulle rulla vidare. Ändå var det livlig trafik i centrum på den tiden.

"Fläskakörka"

Lennart minns att Skövde var betydligt mindre då, för nästan 30-talet år sedan, än i dag. När han började arbeta i Skövde pågick byggnationerna av Havstena och Store­gården till exempel. Även Skultorp har växt betydligt se­dan dess.

- Man lärde snart känna igen de flesta. Vi var färre po­liser då. Yrket var mer personligt än i dag. I dag är allting så stort. Man har inte samma närkontakt inom "huset" som förr när vi höll till i gamla "Fläskakörka" vid Sta­ketgatan.
Uniformen blev för trång i det gamla polishuset. Några avdelningar flyttades, såsom trafikenheten och utred­ningsavdelningen till Billingssluttningen respektive Lång­gatan. Åklageriet höll till på Torggatan vid Sandtorget.
Lennart Thurén och säkert många med honom, kommer förmodligen aldrig att glömma intaget till arrestlokalerna till gamla polishuset. En lång trappa på norra gaveln.

Ingen glömmer Holmström

- Den trappan kunde vara mycket lång. Uppför den slä­pade man mången fyllerist och andra, kända och mindre kända. I källaren var det garage och på baksidan en min­dre rastgård med högt plank, minns han. Den mest kände och omskrivne som vilade ut i de gamla arrestlokalerna var förstås dynamitarden, mästerrymmaren, med mera, Sölving Holmström. Denne föredrog dock att göra vistel­sen så kortvarig som möjlig. Tydligen trivdes han inte i det trånga polishuset. Hans rymning, makalös fräck, en ti­dig sommarmorgon tillhör de klassiska.

Under Lennarts första år var "Svarta Maja", en svart­målad Opel, väl igenkänd på stan. En så kallad radiobil som väckte uppmärksamhet var den sågs. Vidare hade man en Volvo Duett, en skåpbil.

- Av mina chefer minns jag Eskil Björck, en som hette Carlsson, Mac Key med flera. Den sistnämnde var stads-fiskal. Kommissarie Salander ej att förglömma.

För de flesta av den tidens Skövdebor är med största sannolikhet Carl Fredrik Mac Key den mest ihågkomne. Carl Fredrik lämnade inget åt slumpen. En cyklist med trasig belysning, en fotgängare som sneddade över gatan eller bilist mot enkelriktat, alla kunde de räkna med att bli presenterade för "stadsfiskal Mac Key". Ingen lagbryta­re på stan undgick Mac Keys skarpa tillsägelser.

Till EM i fotboll

- När vi fotpatrullerade i mitten av 1960-talet var det mycket folk ute på stan. Hela Ströget var fullt av bilar och fotgängare, särskilt mellan  "sjuan och nian" på bio. "Raggen" gick runt torget och ned till järnvägsstationen. I dag är det nästan tomt, sånär som på restaurangbesökar­na. Hela stadsbilden har förändrats, konstaterar Lennart Thurén, som trots det utsatta och mycket krävande arbe­tet aldrig ångrat sitt yrkesval.

Härom året var han förresten en av 35 poliser från Skövde polisdistrikt som frivilligt tjänstgjorde i Göteborg under fotbolls-EM. Det var säkert inte det han hade i hu­vudet som ung polis på Skövdes gator när bilden här intill togs 1964.