Färdigdansat och färdigspelat
Här, vid Badhusgatan, låg Smed AB när bilden togs 1963. Generationer mötas. I bakgrunden reser sig Västerhöjdsskolan som ett monument över den unga generationen, det nya Skövde. Nedanför ligger Smed AB som ett minne från den tid som var.
Till föregående avsnitt             Till inledningen               Till nästa avsnitt

Titta på bilderna. Tagna på samma plats men med 28 års mellanrum.

Den äldre bilden knäpptes 1963, då Smed-Aktiebolaget höll till på Badhusgatan och då Badhusgatan gjorde skäl för namnet. Första etappen av nya Västerhöjdskolan är re­dan klar. Det är färdiglekt på "Nyströms kullar" för "Kruska-Kalle" och hans lekgäng. Färdigspelat för Egon Jonsson och hans kvartersgäng, Västermalms IF, vars bollar ofta rullade nerför "Kullen", ned på Kungsgatan.

Att saneringen för det nya Skövde påbörjats framgår av tegelväggen som syns ovanför gaveln till Smed AB. Till vänster på bilden skymtar taket på Villa Fridhem. Även det en byggnad som jämnades med marken under sane­ringsvågens tidevarv.
Smed-AB

Jämför med den nyare bilden på samma plats. Badhus­gatan har breddats, liksom trottoaren, och särskild ficka för busstrafiken har byggts. Sluttningen har fått en fräsch och fin grön matta och träden på den mjukt rundade kul­len ger intryck av lummighet och grönska mitt i stan. Smed AB flyttade till Norrmalms industriområde men dess historia är sedan några år avslutad. Det är svårt att riktigt tro, att bilderna är tagna från samma plats. Så är dock fallet och i dag finns inte ett spår kvar av Smed ARs verksamhet på denna plats.

Sven Dalén

Som kuriosa kan nämnas att chefen för Smedaktiebola­get under många år, "Smed-Sven" kallad, hette Johans­son från början. Hans mammas morbror var dock identisk med den världsberömde uppfinnaren av Aga-fyren, Gus­taf Dalen från Stenstorp. Därav namnbytet från Johans­son till Dalen.

Vi har också fått veta att Helge Eriksson i Segerstorp föddes i det hus som på bilden är Smed AB:s kontor, år 1903. Hans pappa hette Johan Eriksson och ingick i det så kallade stadslaget, den tidens motsvarighet till vår tids Taxi.

Johan drev häståkeri och träbyggnaden på bilden ut­gjorde den tidens stallar. Johan Eriksson köpte sedermera gården Bäckaskog vid gamla Omvägen. En gård som drabbades av en svår brand och som inte längre finns kvar. Helge Eriksson minns som i går hur fåren betade på "Kullen", där det även fanns en hel del odlingar för de så kallade stadsbönderna förr i tiden. Då var Skövde en liten stad mellan Vänern och Vättern.