Till föregående avsnitt             Till inledningen                Till nästa avsnitt

Här fanns det mesta
    Sofia Hulths.
    Anderssons tobaksaffär. 
    Symaskinsaffären.
    Pälsaffären.
    Kafé Maria.
    Haages optik- och uraffär.
    Lundins charkuteriaffär.

Och runt hörnet utmed Kyrkogatan hade vi Janssons (före detta Mia Nilssons) fiskaffär. Där fanns tidigare även Fredholms speceriaffär.

Bilden är tagen 1963 och ännu har alltså inte röde ha­nen slagit till mot Strandkvists stora affärskomplex till höger. Och ännu har inte grävskopan slagit sina käftar i den låga affärsfastigheten med Sofia Hulths, Tage Jans­sons med flera inrättningar. Detta affärshus i trä som byggdes i början av 1800-talet.

När vännen Claes stod där med Leican vid Sparban­kens trottoar, var dock dagarna räknade för såväl fiskaffä­ren som Sofia Hulths, tobaksaffären och de övriga. Här skulle ju byggas nytt pampigt varuhus, en betongkoloss som radikalt skulle komma att förändra bilden av cen­trum.

Sofia Hulths affär minns vi som var unga på 40- och 50-talen, mest för alla spännande leksaker, alla tennsolda­ter, potekulor och bokmärken. Ja, det fanns ju så mycket i denna lilla och till synes "röriga" butik som under de­cennier drevs av Signe Jansson, syster till fiskhandlaren Tage Jansson.

Lagret skänktes bort
Sofia Hulth, som startade affären under 1800-talet, var dotter till handlaren Johan Hult. När Sofia Hulth avled övertogs affären av hennes systerdotter, Karin Lugner. Karin gifte sig sedan med en man vid namn André. Nästa innehavare var George Engström, järnhandlarbiträde. Även bokhandlaren Ruben Rydheim (Karlstedts) var un­der en period ägare till Sofia Hulths, nämligen på 1920-talet.

Enligt tillgängliga uppgifter var det just Engström som överlät rörelsen till Signe Jansson. År 1963 var det dags att bomma igen affären för gott. Signe Jansson fick skän­ka bort hela lagret, fick inte ett enda öre för det.

Lars Lundins charkuteri hade huvudaffären i denna byggnad och filialer ute i stadsdelarna. Inne på gården fanns slakteriet. Egen fabrik hade man senare på Vallevä­gen där Vallegrillen finns i dag. Sedermera flyttade Lun­dins till nuvarande HSB-huset vid Storgatan-Kungsgatan. Sina sista dagar tillbringade denna väletablerade charku­teriaffär i det då nya Commerce-huset.
1963 togs den här bilden på Storgatan, med Sofia Hulths och Strandqvistska huset i fonden. Men inte kun­de väl Lars Ljungberg (bilden) i sina vildaste drömmar ana vad som komma skulle på denna plats ett tiotal år se­nare. Ett gigantiskt varuhus som skulle sträcka sig över hela Löge, över Fredsgatan och ända upp till Badhusga­tan.
Börje Segell minns
En av dem som minns den gamla tiden i Storgatan 22, är Börje Segell. Han minns flera andra hyresgäster i detta kvarter. Här bodde till exempel en av stans genom tiderna duktigaste idrottsmän, Harry Nilsson. Harry var lands­lagsman i häcklöpning. Börje minns även Harrys bror, ungdomsledaren i AIK, Kurt "Lusse" Nilsson.
Börje Segell minns mer från sin ungdoms tid där i trä­kåken vid Storgatan:

- En syster till charkuteristen Lars Lundin hette Britta. Hon var expedit i charkuteriaffären. En av droskägare Paul Johanssons chaufförer, Sam Skarsjö, handlade ofta av Britta. Tycke uppstod och romantiken blommade så till den grad att de unga tu blev ett. Det sa liksom bara klick över charkuteridisken.
Där ser man. Redan på den tiden...

Stängt för gott
Vad mannen på bilden, Lars Ljungberg, funderar över där han till synes är på väg till eller från arbetet, kan vi inte avslöja. Vi tror dock inte att han blickar 30 år framåt i tiden mot det nya träkåkslösa Skövde.

När bilden togs hade Signe Jansson stängt affären för gott. Sofia Hulths, en institution i Skövdehandelns histo­ria, var ett avslutat kapitel. Fler avslutningar skulle kom­ma...
Epoken Sofia Hulth är slut. Aret är 1963 och leksaks­affären är igenbommad.