Till föregående avsnitt            Till inledningen                Till nästa avsnitt

I Väntan på det nya
Lögegatan från Kyrkogatan mot norr. Det är söndags­förmiddag och Skövde vilar ut efter veckans vedermödor. Året är 1963 och endast konditorierna och biograferna är öppna. Men nu är det förmiddag och Skövdeborna före­drar att ta igen sig, kanske promenera till Alphyddan eller att gå söndagspromenaden, som vår tids tips- och bingo­promenader hette då.

Som så många andra gator var Lögegatan en typisk "kullerstensgata" mellan Hertig Johansgatan och Kungs­gatan. Skövde var stan med de många småindustrierna, de många småföretagen och småaffärerna. Bara på denna bild ser vi en symaskinsaffär, en däckfirma, en motorfir­ma, en päls- och kappaffär, en möbelaffär och ett sadel-makeri! Dessutom fanns ju Ingvars Lager inne på gården där uppe i hörnet och en mjölkaffär längst ned i bildens högerkant.

Om ni har svårt att lokalisera er kan vi berätta att den­na gata är identisk med dagens Petter Heléns gata, före detta Lögegatan. Om bilden tagits i dag hade fotografen stått med ryggen mot Ahlénshuset, i gågatan. Längst upp till vänster ligger servicehuset Bagaren i dag. Med kaffe­stugan som närmaste granne. Och till vänster hittar vi nu­mera Skövdes lunga, Helénsgården.

Samtliga hus på bilden är borta för längesen. Inte ens björken till vänster finns kvar. Å andra sidan finns inga parkeringsautomater heller. Axvalls Ångbryggeri hade förresten nederlag på denna gata. Och inte minst var ju Lögebacken en fin gata att åka kälke och spark på. Vi hade ju riktiga vintrar på den tiden, vill vi minnas.
1963 hette den Lögegatan, i dag heter den Petter Helens gata. Till vänster ligger Helensparken i dag. Fotografen står där gågatan mot Storgatan och Gulins-huset börjar.