Tillbaka till inledningen


Då var det lugnt i Mörke

Nu skriver vi 1964 och trafiken i den beryktade Mörke­korsningen flyter lugnt. Helenaskolans gymnastiksal är under uppförande till vänster. Stora höga Riksbygge-hu­set är klart och fler hus är på gång. Lasarettet ligger fort­farande på Ostermalm, Mariestadsvägen är fortfarande utfartsväg mot Töreboda och Mariestad. Någon Vadsbo­led förbi stan fanns ju inte då.

Den permissionsklädde soldaten är på väg mot ett T 2 som ligger inbäddat i lummig grönska. Vi ser GM till hö­ger och ett träs taket kring Mode. Den fina villan framför T 2:s kanslihus är i dag ett minne blott. Aldre Skövdebor minns förstås kamreren och idrottshallsintendenten Kurt Sandbergs villa till höger samt EgnelIs och Cederbergs trädgårdsmästerier på ömse sidor av den gamla Marie­stadsvägen. Att "panga"rutor hos trädgårdsmästarna var förstås ett populärt busstreck bland ungarna i dessa kvar­ter.

14000 fordon per dygn
Mörkekorsningen är i dag en av länets hårdast trafikera­de gatukorsningar. Uppemot 14000 fordon per dygn sam­sas i denna korsning. Hur detta skulle gå till förutan tra­fiksignaler vågar vi väl knappast tänka på.

Intressant är att se de många trafikskyltarna. "Parke­ring förbjudet" tycks vara en populär skyltning till exem­pel. Några särskilda cykel- och mopedvägar fanns förstås inte när bilden togs, 1964. I dag samsas fotgängare med mopedister och cyklister på ett nät av så kallade GC-vä­gar.

På kvarteret Mode, till höger, fanns för övrigt ett av vår stads pappersbruk en gång i tiden. Det var herrarna Dyr­sen och Carlberg med flera som i mitten av 1800-talet lät uppföra Sköfde Pappersbruks AB intill järnvägen. Seder­mera övertogs lokaliteterna av vagnmakare Olsson och kring sekelskiftet var de matsal och kök för K 3:s rekryt­skola. Därefter hade musikhandlare Sundqvist sin orgel­fabrik här och på 1930 -1940-talen var det smides- och re­parationsverkstaden Auto som nyttjade lokalerna.
Officersbostäder
Där Riksbyggens nya hus byggs, fanns för snart 200 år sedan ett tvåvåningshus med en vårdinrättning för fattiga och sjuka. Sedermera bodde även officerare där under hu­sartiden. Det kan också nämnas att föreningen Länken började sin verksamhet där på 1950-talet. Grundbergs cykelaffär må heller inte förglömmas när vi talar om 50­talet.

Klapp- och sköljhus
Det torde inte vara någon överdrift att påstå att Mörke­korsningen och området där omkring rymmer mycken historia, traditioner och sägner om vår stad. Mörke har ju bland annat varit centrum för hästmarknader, tivolin, bad­hus, tunnbinderi med mera. Här har även funnits klapp­och sköljhus, ja till och med offerkälla och brunnsanlägg­ning.

Men vem har väl tid att tänka på det, när det blir rött ljus i Mörkekorset i vår moderna tid?!
Trafiken flyter lugnt i Mörkekorsningen. Året är 1964 och fotografen kan utan risk ställa sig mitt i gatan med kameran.
Tillbaka till inledningen