I det exemplar av boken "Träkåks-Skövde - Idyllen som försvann" där vi hämtat förebilden för denna artikelserie, har Claes Funck givit sin personliga vy av hur boken kom till. Vi återger den här nedan. OBS att texten är något beskuren i mariginalerna.
Klicka här för större bild. Foto Lennart Hallenbo