Jubilarer 2020
Föreningen SkövdeBor Gratulerar . . . . .
Sven-Olof Larsson                      90 år  28 januari

Mona Larsson                             80 år  2 mars

Roland Skeppar                           80 år   15 mars

Bertil Adamson                          85 år   10 december