Claes Funck skrev . . . . .

Resan

Äntligen skulle den bli av, resan med de nya föreningsmedlemmarna. Så mycket arbete som lagts ned för detta kära ämne att få möjlighet att med nya och gamla medlemmar och möjlighet därmed att medverka till föreningen Skövdepojkar-flickors fortlevnad. Det största arbetet har sekreterare Roland Ljungkvist lagt ned på oändligt skrivande och funderande över vad som ska skrivas på minst två årsmöteskallelser, dagordningar och stadgeändringsformulär, skicka ut inbjudningar till nya adresser o.s.v.

Samtidigt har han lagt ned mycket arbete på att förnya och ändra i hemsidan, denna väldigt fina hemsida, som speglar mycket från barn-,uppväxt-skol och värnpliktsstaden Skövde. Allt detta arbete har givit gott resultat och glädje över att många nya medlemmar anslutit sig. Syftet med föreningen är att träffas, äta en bit mat ihop, resa till Västergötland tillsammans och minnas och kunna förmedla minnena vidare.

Birka Paradise är Birka Rederis senaste färja och allt ombord är nytt och fräsht och några deltagare utnyttjade spa och ansiktsbehandling, vi hyrde ett konferensrum för att Tord Gustasson, Skövde Kommuns ordförande och Niklas Mårdfelt, atlantroddare och jag skulle kunna genomföra planerade föredrag om Skövde, Atlantrodd och Skövdebilder. Därtill ingick gemensam middag och gemensam lunch dagen därpå Alla utnyttjade tillfället att köpa taxfree, vilket är möjligt då fartyget angör Mariehamn på Åland, som står utanför taxfreeförbudet. Tack alla för en väl genomförd Skövdepojk-flicksresa.

Claes J.E.E.Funck ordförande för Skövdepojkarna i Stockholm