Göran Midman skrev. . . . .

Till vår ordförande vill jag säga att resan var verkligen
First Claes!

Vilka hytter, vilket jättefönster, vilken chateaubriand!

Och Tord Gustafsson visade sig vara en synnerligen fin
representant för Skövde.

Tack till Roland som gjort ett jättejobb.

Göran