Tord Gustafsson skrev . . . . .

Tack för en trevlig och utomordentligt väl arrangerad resa till Åland!!
Tack också för alla fina kort som Du har skickat.
Det var mycket trevligt och stimulerande att umgås med alla "gamla"
Skövdebor under dessa timmar. Jag har hälsningar att framföra till Dig och
Sonja från Sonjas kusinerna Arne och May. Jag träffade dom när jag var på
ett möte om Pansarmuséum i Skövde uppe på Arnes kontor.
Jag blev också väldigt glad över att få träffa min faster Ulla och Thor
Laurin. Det var så länge sedan men ändå kändes det som för ett par år
sedan. Märkligt vad tiden går men vi lägger inte märke till det.

Tack än en gång för allt.
Varma hälsningar till Dig och Din hustru och jag hoppas att Du framför en
hälsning och ett tack på Ert årsmöte i mars.

Vänligen
Tord