NAMNTÄVLING FÖR FÖRENINGEN SKÖVDEPOJKARNA I STOCKHOLM

Jury: Roland Ljungkvist, Aina Bellis

Vi har tagit ställning till följande 12 förslag resp. varianter på förslag och vill efter research
i uppslagsverk och på internet ge följande bakgrund till våra ställningstaganden och vår
rekommendation till årsmötet:

Allmänt -tillägget ”i Stockholm” till ett antal namnförslag:
Föreningen har numera ett antal medlemmar som är bosatta på annat håll i landet. Förenings-
namnet bör därmed endast ange att föreningen har sitt säte i Stockholm. I stället för
”i Stockholm” föreslår vi föreningsnamn följt av kommatecken + Stockholm.

Inlämnade förslag:
S:ta Helena Gille i Stockholm
S:ta Helena Gille är en inregistrerad förening, verksam i Skövde. Skövdepojkarna är ingen
avläggare till denna förening. Risk för konflikt pga olaga användande av namnet samt risk för förväxling skulle föreligga.

Skövdeiterna - Skövdeiter i Stockholm
Uttrycket Skövdeiter används huvudsakligen i sportsammanhang, ofta i negativ bemärkelse.
”Skovdeiter” är svårbegripligt som domän.

Skövdefansen
Ger associationer till sportsammanhang. Inte säkert att alla medlemmar i föreningen ser sig
som skövdefans - kan missuppfattas som kriterium för medlemskap.

Skövdelänken
Namnet tangerar föreningsnamnet Länkarna - föreningens ändamål kan missuppfattas. Mindre lämpligt som domän på webben: ”skovdelanken”.

Skövdekedjan
Kan ge associationer till kommersiella aktiviteter (butikskedja etc). Ordet kedja också kan ge
associationer till tvång.

Skövdegillet
Ordet gille är ett medeltida lån från plattyskan och innebär en sammanslutning av religiös,
social och ekonomisk art bland köpman, hantverkare och präster. De svenska hantverksgillena omvandlades efter medeltiden till skråväsendet. Begreppet har förlorat sin innebörd men ingår
fortfarande i namnet på en ett antal sammanslutningar. Gille är också ett släktnamn.
Ett föreningsnamn med modernare klang är att föredra - det ska stå sig i många decennier.

Pojkar och Töser från Skövde
Ej webbanpassat - ”www.pojkarotoser.se” blir obegripligt.

Skövdebor - Skövdeborna - Skövdebor i Stockholm
En favorit - kort, tydligt, webbanpassat. Ordets strikta innebörd är dock personer bosatta i Skövde. Skövdebor i Stockholm kan uppfattas som besökare eller tillfälligt boende i Stockholm.

2.

Skövdefolket
Enligt juryn en vinnare: en kollektiv benämning på alla föreningens medlemmar, som anger vårt ursprung men ej bostadsort eller kön. ”Skovdefolket” är kort, tydligt och väl anpassat för webben.

Vårt förslag till nytt namn på Föreningen Skövdepojkarna i Stockholm är:

Föreningen Skövdefolket, Stockholm


Stockholm den 15 mars 2007


Roland Ljungkvist Aina Bellis