Röstlängd vid Skövdepojkarnas Årsmöte den 28 mars 2007

Bertil Adamsson
Aina Bellis
Carl-Axel Carlsson
Per From
Claes Funck
Håkan Larsson
Mona Larsson
Sven-Olof Larsson
Tor Laurin
Ulla Laurin
Roland Ljungkvist
Sonja Ljungkvist
Göran Midman
Ingrid Nolenger
Gunnar Svensson
Arne Tornberg