Styrelsen för föreningen SkövdeBor 2017 - 2018
Ordförande
Vakant

e-post:
vice ordförande
Sven-Olof Larsson
Farstavägen 104
123 32 Farsta
Tel: 08-711 16 70
e-post: svenolof.skovdebor@gmail.com
Kassör
Vakant
Tel:
e-post: skovdebor@gmail.com
Sekreterare/
Webmaster
Roland Ljungkvist
Ängsullsvägen 6
162 46 Vällingby
Tel: 08-761 17 83
e-postl: skovdebor@gmail.com
Ledamot
Ingrid Nolenger
Sikvägen 20
135 41 Tyresö
Tel: 08-715 77 55
e-post: ingrid.skovdebor@gmail.com