Styrelsen för föreningen SkövdeBor 2021 - 2022
Ordförande
VAKANT

e-post:
vice ordförande
Sven-Olof Larsson
Farstavägen 104
123 32 Farsta
Tel: 070-755 16 70
e-post: svenolof.skovdebor@gmail.com
Kassör
Johan Dahlstrand
Flötviksvägen 11A
165 72 Hässelby
Tel:070-560 13 18
e-post: johan.dahlstrand@telia.com
Sekreterare/
Webmaster
Roland Ljungkvist
Ängsullsvägen 6
162 46 Vällingby
Tel: 070-7976417
e-postl: skovdebor@gmail.com
Ledamot
Nils-Göran Wetterberg
Stensötegården 27
135 35 Tyresö
src="images/nils/small/small.jpg
Tel: 070-781 57 07
e-post: ang.wetterberg@icloud.com