Styrelsen för föreningen
SkövdeBor 2020 - 2021
Ingrid Nolenger
Sikvägen 20
135 41 Tyresö
Ordförande
Tel:070-7606452

e-post: Ingrid.skovdebor@gmail.com
Vice Ordförande
Sven-Olof Larsson
Farstavägen 104
123 32 Farsta
Tel: 070-755 16 70

e-post: svenolof.skovdebor@gmail.com
Kassör
Gunnar Svensson
Framnäsbacken 1
171 66 Solna
Tel:073-98 76 270

e-post Gunnar.rodberget@hotmail.com
Sekreterare/
Webmaster
Roland Ljungkvist
Ängsullsvägen 6
162 46 Vällingby
Tel: 070 797 64 17

e-post: skovdebor@gmail.com
Ledamot
Johan Dahlstrand
Flötviksvägen 11A
165 72 Hässelby
Tel: 070 560 13 18

e-post: johan.dahlstrand@telia.com