Hitintills anmälda till Årsmötet 2012

Sonja Ljungkvist
Roland Ljungkvist
Claes Funck
Ingrid Nolenger
Gunnar Svensson
Björn Almgard
Lennart Johansson
Lena Dahlin
Lars Dahlin
Marianne Larsson
Sven-Olof Larsson
Margareta Hoffman
Bo Hoffman
Betty Adamsson
Bertil Adamsson
Rolf Wallinder
Aina Bellis
Britten Carlsson
Carl-Axel Carlsson
Erling Tidelius
Per From
Roland Skeppar
Anders Almgard
Eric Landqvist
Rolf Wikström


Hitintills 25 anmälda