Hitintills anmälda till Årsmötet 2013


Sven-Olof Larsson
Marianne Larsson
Claes Funck
Sonja Ljungkvist
Roland Ljungkvist
Betty Adamson
Bertil Adamson
Ingrid Nolenger
Sture Pettersson
Margareta Hoffman
Bo Hoffman
Lena Dahlin
Lars Dahlin
Britten Carlsson
Carl-Axel Carlsson
Gunnar Svensson
Claes Vogel

Hitintills 17 anmälda