Vi vill samtidigt påminna om att det är dags att betala medlemsavgiften - för er som INTE betalade för året 2020.Även detta år inte är mera än 100:-. Inbetalningen gör du till föreningens Plusgiro 281 689-0


Styrelsen föreningen SkövdeBor
Nu får i la stunna er lite